AKCEPTACJA SIEBIE

W konsekwencji będzie to służyło akceptacji siebie, przeciw­działaniu agresji, której źródło może tkwić w braku ciągłości kulturowej, w odmienności systemów komunikacyjnych, w których wzrastają i tych, z którymi stykają się w szkołach.Język dla każdej grupy stanowi wartość instrumentalną. Jest ważnym czynnikiem umożliwiającym identyfikację etniczną. Np. dla Kaszubów język jest wartością najbardziej znaczącą, decydującą o kaszubskiej tożsamości.Często język mniejszości jest językiem gwarowym wskazującym na pochodzenie społeczne. Jego niezgodność z językiem literackim, mi­gracje ze wsi do miast i szersze kontakty społeczne rzutują na zwięk­szanie się zasięgu języka polskiego i mniejszą używalność i akceptację języka gwarowego. W konsekwencji może to doprowadzić do sytuacji, jak w przypadku mniejszości białoruskiej, że gwara pełni funkcje domowego języka ludzi starszych, natomiast młodsze i średnie pokole­nie częściej posługuje się językiem polskim.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply