DLA SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIA

pobrane (1)

Hipertekst dla samodzielnej pracy ucznia w szkole ma znaczenie pod­stawowe. Obecny proces dydaktyczny posiłkuje się nośnikami tradycyj­nymi i technologiami nowoczesnymi przy zachowaniu równowagi i har­monii między nimi. Korzystając ze zróżnicowanych nośników infor­macji – edukacja ewoluuje od kierunku linearnego do strukturalnego.Dzięki narzędziom nowej generacji wszystkie kierunki aktywności informacyjnej uczących się i nauczających znalazły się w zasięgu ręki każdego użytkownika komputera. Korzystający z WWW mając do czynienia z otwartą strukturą danych określa swoje zainteresowania jakie daje pozycjonowanie www, która jest drogą kolejnych wyborów porusza się po literaturze. Hipertekst łączy różne dokumenty w swoistą strukturę wyposażoną w mechanizmy odsyłające czytelnika bezpośrednio do innych doku­mentów czy ich fragmentów. Uczeń student może przebyć samo­dzielnie drogę od dokumentu źródłowego do cytowanego, omawianego czy krytykowanego. Pozwala to spojrzeć na pewne uniwersum doku­mentów, zmienia się sposób widzenia świata, tempo obiegu informacji, jej kształt.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply