DUŻE ZNACZENIE W DYDAKTYCE

ksiazka

Ze względu na duże znaczenie w dydaktyce tzw. hipertekstu chciałbym w dalszej części pracy poświęcić temu przekaźnikowi więcej miejsca.Termin hipertekst (ang. Hypertext) stworzył w 1965 r. Theodor Nel­son. Pojęcie hipertekstu Nelsona związane jest z jego koncepcją wszechświatowej biblioteki Xanadu – nigdy nie zrealizowanego syste­mu hipertekstowego, obejmującego wszystkie dokumenty, uniwersum literatury. Pozycjonowanie www w zakresie jakim jest czynienia z hipertekstem mamy wtedy, gdy pewna liczba dokumentów zostaje ze sobą powiązana odsyłaczami tworząc strukturę. Tekst, dodatkowo wzbogacony o grafikę i elementy multimedialne zatraca linearny charakter. Nelson definiuje hipertekst jako tekst „od­czytywany niesekwencyjnie”.Powstałą, po połączeniu odsyłaczami, strukturę można penetrować począwszy od dowolnie wybranego elementu różnymi, wyznaczonymi przez odsyłacze szlakami.Nie ma jasno określonego punktu początkowego ani końcowego, nie jesteśmy skazani na określony z góry początek odczytywania, otwarte są przed nami drogi samodzielnej penetracji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply