FILIE LUB ODDZIAŁY

Często biblioteki te są filiami lub oddzia­łami bibliotek publicznych, korzystają z ich pomocy instrukcyjno- metodycznej i mają do dyspozycji zgromadzone w nich zbiory i apa­rat bibliograficzno-informacyjny. Biblioteki publiczne, zgodnie z ich misją, są instytucjami służą­cymi zaspokajaniu potrzeb czytelniczych środowiska, w którym istnieją. Wśród użytkowników biblioteki powinny się znaleźć także osoby z różnymi rodzajami niesprawności. Z myślą o nich biblioteki powinny gromadzić materiały biblioteczne dostosowane do ich możliwości swoją formą sposobem prezentacji treści jak i samą tre­ścią. Poprzez katalogi i wykazy biblioteki powinny zapewniać in­formację o publikacjach dostępnych zarówno w wersji tradycyjnej, mówionej jak również drukowanej dużą czcionką.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply