FORMY PRACY PRZYDATNE W ŚRODOWISKU WIELOETNICZNYM I WIELOKULTUROWYM

W zbiorach bibliotek masowych, tych działających w środowisku wieloetnicznym, powinny się znaleźć także podstawowe czasopisma wydawane przez stowarzyszenia i organizacje mniejszości etnicznych. Nawiązanie współpracy między bibliotekami a tymi stowarzyszeniami, włączenie się bibliotek do popularyzacji problemów danej grupy może zaowocować otrzymywaniem przez nie egzemplarzy gratisowych, jak to już ma miejsce w niektórych bibliotekach publicznych.Badania dotyczące stosunku do „innych” wykazały, że poglądy nie­tolerancji i ksenofobii głoszą w znacznie większym stopniu osoby posiadające mniejsze wykształcenie i co za tym idzie ich aktywność czytelnicza i poziom czytelnictwa jest niższy niż w przypadku osób wykształconych. Stąd zasięg oddziaływania książki i tym samym jej skuteczność, jest także bardziej ograniczony. Książka nie zawsze dociera tam, gdzie mogłaby pełnić funkcję terapeutyczną, antyksenofo- biczną.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply