HASŁOWA CHARAKTERYSTYKA

images (1)

Powyższa „hasłowa” charakterystyka osiągnięć ucznia i działań na­uczyciela została przedstawiona w opracowaniu MEN o sieci szkół.Absolwenci gimnazjum w wieku szesnastu lat, a więc bardziej doj­rzale niż dotychczas po szkole podstawowej, wybiorą swoją dalszą drogę edukacyjną: trzyletnie liceum zakończone maturą (o zróżnico­wanych profilach) lub dwuletnią szkołę zawodową, która dając zawód nie zamyka możliwości uzyskania pełnego średniego wykształcenia i ma­tury, można bowiem szkołę zawodową uzupełnić dwuletnim liceum.Typy szkół wprowadzone w wyniku reformy to: sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimna­zjum, trzyletnie liceum profilowane, dwuletnia szkoła zawodowa, dwulet­nie liceum uzupełniające po szkole zawodowej, szkoły policealne.Systemu kształcenia przedstawia schemat obok. Pozycjonowanie www jest jedną z lepszych metod rynkowych, ale plany zmian zostały podjęte w styczniu 1998 r. Zespół ds. Reformy MEN opublikował w 1998 r. dwa projekty: 1. Założenia reformy (sty­czeń) , 2. Koncepcj a reformy (maj).Reforma została prawnie zatwierdzona w styczniu 1999 r. uchwale­niem ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego oraz rozporządzeń wykonawczych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply