INTEGRALNA CZĘŚĆ PROGRAMU

Integralną częścią programu takiego powinna być wystawa książek i czasopism dla dzieci poszczególnych grup narodowościowych. Realizacji pomysłu mogą towarzyszyć różne przedsięwzięcia wynikające z potrzeby chwili np. przy braku potrzebnych słowników danego języka jedną z form prac może być przygotowanie przez dzieci własnych słowników. Pomysł taki urze­czywistniono podczas Forum Literatury Dziecięcej Krajów Bałtyckich, zorganizowanego przez MBP w Oświęcimiu. Chętne do uczestnictwa dzieci miały przygotować minisłowniczki obejmujące 50 słów zaczerp­niętych z bliskiego dzieciom słownictwa zabawy i baśni. Dzieci otrzy­mały zestawy słówek i zgodnie ze swoją wiedzą leksykograficzną, różną dla różnych grup wiekowych, musiały przygotować ilustrowany słowniczek.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply