KONTAKT Z BIBLIOTEKĄ

Oprócz przedstawionych uprzednio zadań i funkcji w stosunku do samych osób niepełnosprawnych książka i biblioteka mają istotną do spełnienia rolę w stosunku do rodziców i opiekunów osób niepełno­sprawnych. Czytanie książek i korzystanie z usług biblioteczno-infor- macyjnych umożliwia im pogłębienie wiedzy na temat danej choroby, niesprawności, doskonalenia swoich umiejętności terapeutycznych, czerpania pomysłów z bogactwa doświadczeń innych, uczenia się no­wych technik ułatwiających opiekę i edukację. Kontakt z biblioteką, w której można spotkać innych ludzi borykających się z podobnymi pro­blemami, możliwość zapoznania się z książkami traktującymi o za­gadnieniach interesujących użytkownika przyczynia się do zaspokojenia potrzeby wsparcia psychicznego i poprawy ich stanu emocjonalnego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply