KONTAKT Z KSIĄŻKĄ

Istotne jest wspólne przebywanie i kontakt z inną, zwłaszcza bliską, osobą. Kontakt z książką pomaga rozładować napięcia psychiczne, wspoma­ga w przełamywaniu barier. Czytanie książek i prowadzenie rozmów na ich temat przyczynia się do zmniejszenia stopnia agresji w grupie, sprzyja kształtowaniu się poczucia wzajemnej więzi i nawiązywaniu nowych sympatii. Aczkolwiek niektóre osoby niepełnosprawne nigdy nie nauczą się czytać, wszystkie mogą oglądać obrazki i ilustrowane czasopisma, z krót­kimi artykułami o zróżnicowanej tematyce. Ilustracje tłumaczą słowa tekstu na język bardziej dla nich zrozumiały, konkretny, poglądowy. Ilustracje budzą większe zainteresowanie i zaciekawienie tekstem, roz­wijają wyobraźnię, przyczyniają się do tworzenia nowych pojęć, trwa­łej pamięci obrazów i do powstawania przyjemnych i szlachetnych uczuć.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply