KSIĄŻKA SŁUŻĄCA EDUKACJI

Książka służąca edukacji wielokulturowej powinna unikać nie tylko treści antagonizujących, lekceważących ale także wypowiadanych w spo­sób protekcjonalny z odcieniem wyższości wobec jakiegoś narodu. Publikacje takie nie powinny naruszać reguł współżycia grup narodo­wościowych i etnicznych, a zawarte w księgozbiorze publikacje nie powinny obrażać uczuć któregokolwiek w czytelników. Stąd pojawiają się problemy bardzo istotne, zwłaszcza dla wydawców książek i bi­bliotekarzy: cenzurowania wydawanych publikacji należących do klasyki dziecięcej i młodzieżowej a także gromadzonych do księgo­zbiorów publicznie dostępnych. Wymaga to stosowania cenzury bi­bliotecznej. Jednocześnie trzeba pamiętać, aby cenzura biblioteczna nie była posunięta zbyt daleko, aby nie doprowadzić do wyjałowienia księgozbioru z książek wartościowych, stawiających także dyskusyjne problemyWłaściwy dobór literatury, z którą styka się młody człowiek jest szczególnie ważny.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply