MULTIMEDIA ZASTOSOWANE W EDUKACJI

Multimedia zastosowane w edukacji pozwalają na interakcję. Dzięki nim, programy dydaktyczne stwarzają użytkownikowi możliwość oddzia­ływania na przebieg ich realizacji. Program reaguje odmiennie w zależno­ści od wprowadzanych danych, przystosowując się każdorazowo do potrzeb użytkownika (np. interakcyjne gry komputerowe). Wróćmy do problemu książki i innych mediów w edukacji. Mottem epoki multimedialnej jest hasło: „Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów”. Z pewnością komputery nowego stulecia będą różnić się od swoich poprzedników tym, że otworzą całkiem nowe możliwości w za­kresie przetwarzania obrazów nieruchomych i ruchomych. Pomimo tego komunikacja poprzez obraz nie zastąpi komunikacji poprzez mo­wę. Mowa ludzka jest rozwiniętym na przęstrzeni tysiącleci bardzo złożonym systemem komunikacji i wprowadzenie multimediów nie spowoduje regresu tego systemu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply