MULTIMEDIA

Nalepkę „multimedia” przykleja się do karty dźwiękowej komputera, do baz danych, które administrują kilkoma obrazami, a znane amerykańskie czasopismo komputerowe „Byte” pisało „Jeżeli Państwo nie wiecie czym są mul­timedia to tego dowiecie się, gdy je zobaczycie lub usłyszycie”. Brytyjski magazyn „Multimedia” przyznaje, że każdy pod tym poję­ciem widzi co innego i ten termin może oznaczać wszystko albo nic .Biorąc za podstawę, przetłumaczoną na język polski pracę B. Stein- brinka Multimedia, która wchodzi już do kanonu lektur informatycz­nych przyjmiemy, że pod pojęciem „multimedia” rozumie się trzy dziedziny aktywności związane z utrzymaniem i przekazywaniem in­formacji:Techniki wydawnicze.Elektronikę komercyjną, obejmującą produkcję aparatury (hardware).Zastosowania komputerowe (software).Dzięki wysokiej technologii elektronicznej dziedziny te będące do­tychczas nieskoordynowane, udało się połączyć w jedno medium służą­ce wymianie informacji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply