NIEZNANA KARTA

Kartą niezna­ną „młodych wilków” medialnych jest historia nauczania oraz tak bar­dzo z nią związana historia myśli technicznej.Nowatorstwo w pedagogice nie zaczęło się przecież od wynalazku komputera, a komputer nie jest jedynym wyznacznikiem nowoczesnego nauczania o czym, według mnie, warto pamiętać i wiedzieć, zwłaszcza wtedy gdy uważamy, że siermiężność szkoły, w której pracujemy zu­pełnie nas przygniata. Kiedy zapytałem adiunkta Uniwersytetu War­szawskiego dlaczego nie chce poprowadzić pewnych interesujących zajęć odpowiedział mi, że musi poczekać jak dostanie specjalną folię, którą właśnie wysłano mu z Niemiec. Adiunkt był zdziwiony moim zdziwieniem, gdyż zawsze uważałem, że do przeprowadzenia cieka­wych zajęć trzeba mieć przede wszystkim… osobowość a potem folię.Chciałbym więc teraz uporządkować chronologię myśli nowatorskiej w edukacji. Ograniczę się tylko do mijającego stulecia, w którym wy­odrębnię (stosując uproszczenie) 2 okresy:Okres „audiowizualny” do lat 60-70 naszego stulecia.Okres „komputerowo-multimedialny”.W podziale tym dużo jest uproszczeń, ale oddaje on charakter zmian szkoły XX wieku.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply