POTRZEBY OSÓB ZE ŚRODOWISK ZRÓŻNICOWANYCH ETNICZNIE I KULTUROWO – A BIBLIOTEKI

Niezbędne są celowe i systematyczne działania edukacyjne prowadzone w systemie oświatowym i środkach masowego przekazu.W wielu krajach działania mające na celu przeciwdziałanie ksenofo­bii i rozwijanie tolerancji, demokracji i praw człowieka prowadzone są nie tylko przez wszelkie instytucje szkolne ale także przez biblioteki. W Polsce takie prace realizowane są dopiero od niedawna i biblioteki zaczynają się włączać do działań mających na celu pokonywanie barier, zmianę negatywnych stereotypów.W krajach, które już wcześniej zajęły się doskonaleniem usług biblio­tecznych dla grup etnicznych zamieszkujących na ich terenie powszechne jest organizowanie wielokulturowych’służb bibliotecznych, które poprzez całą swoją działalność starają się reprezentować odmienne tradycje i osiąg­nięcia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply