PREZENTACJA PROGRAMÓW

Zajęciom tym może towarzyszyć prezentacja progra­mów multimedialnych, filmów, slajdów, pocztówek czy nagrań muzycz­nych. Można także, korzystając z pomocy innych bibliotek czy instytucji społeczno-kulturalnych poszczególnych grup narodowościowych, zapo­znać się np. z książkami kucharskimi danej grupy i spróbować (np. w przypadku biblioteki szkolnej przy pomocy nauczyciela zajęć prak­tycznych) przygotować wybrane potrawy charakterystyczne dla niej. Przykładem działań zapobiegających ksenofobii i przyczyniających się do zmniejszenia jej nasilenia jest program edukacji wielokulturowej „Spotkajmy się z innymi – niech inni nie będą obcy” koordynowany przez Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia w Opolu i Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, zrealizowany w Społecznej Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym TAK w latach 1992- 1997.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply