PRZYSWAJANA WIEDZA

W tym okresie dziecko nie tylko przyswaja przeka­zywaną mu wiedzę, ale również kształtują się wówczas pewne senty­menty i stereotypy w postrzeganiu i ocenie otaczającej rzeczywistości. Charakteryzują się one dużą trwałością i opornością na wszystkie zmiany, które mogą nastąpić w związku z rozwojem i edukacją dziec­ka. W tym czasie formują się także określone postawy i zachowania. Od dostarczonej dziecku literatury w znacznym stopniu zależy czy będą one właściwe czy nieNa świecie powstają wydawnictwa publikujące książki mające na celu przeciwdziałanie ksenofobii i płynącej stąd nietolerancji i agresji. Także w Polsce pojawiają się publikacje popularyzujące książki warto­ściowe, traktujące o danej grupie etnicznej. Np. Księgarnia Wysyłkowa „Midrasza” (czasopisma mniejszości żydowskiej) publikuje wykazy książek o tematyce żydowskiej. Stowarzyszenie Romów w Polsce, mające swoją siedzibę w Oświęcimiu, wydaje Biblioteczkę Cyganologiczną.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply