SYSTEM KOMUNIKACJI

To system komunikacji poprzez mo­wę jest wzbogacony animacją komputerową, wizualizacją modeli obra­zów a nie odwrotnie. Poprawne więc będzie stwierdzenie, że integracja multimediów może ułatwić symulacje procesów komunikacji między­ludzkiej i w istotny sposób ją wspomagać. Najefektywniejszą formą takiej komunikacji międzyludzkiej jest i pozostanie w przyszłości mo­wa ludzka. Komunikacja międzyludzka (interpersonalna) jest przedmiotem wy­kładanym w wielu szkołach i uczelniach na Zachodzie. Programom multimedialnym wyznaczono w tej komunikacji wyraźnie rolę wspo­magającą. Na międzynarodowej konferencji poświęconej multimediom w 1992 r. w San Francisco jeden z uczestników, chcąc zdystansować się do ogólnej euforii multimedialnej wygłosił swój referat w podko­szulce z napisem „Text”. Jednym z wniosków wspomnianej konferencji było stwierdzenie, że utrwalone od lat, wieków, formy komunikacji międzyludzkiej przystosowują do siebie otoczenie z całym jego zaple­czem technicznym.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply