TRUDNOŚCI I BRAKI

Także tu czytelnictwo może być jedną z dróg do rozszerzenia kultury i wiedzy. Książka mo­że ukazać przykłady właściwego współżycia z innymi i postępowania zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Kontakt z książką sprzyja poznawaniu świata, rozszerzaniu kręgu doświadczeń, jak również rozwijaniu uczuć wyższych. Książka może pomóc w wyci­szeniu emocji, ale przede wszystkim czytanie rozwija umysł. Osoby upośledzone umysłowo ze wzglądu na swoją globalną niepełnospraw­ność są szczególnymi odbiorcami książki. Trudności i braki w zakre­sie myślenia abstrakcyjnego, przyczynowo-skutkowego a także upo­śledzona pamięć logiczna nie pozwalają im w konwencjonalny sposób odbierać treści, które niesie ze sobą książka. Ponadto czytanie ma dla osoby upośledzonej umysłowo inne specyficzne znaczenie. Przyjem­ność sprawia sama melodia i rytmika mowy osoby czytającej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply