W WYNIKU REFORM

Zdjęcie_makro_książki

W wyniku wprowadzanych reform Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało swoje dotychczasowe uprawnienia nadzoru nad takimi pla­cówkami jak: domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i re­socjalizacyjne zapewniające nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom oraz młodzieży uczącej się, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, świetlice i kluby środowiskowe Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej Mirosław Szymański analizując system oświaty w Encyklopedii Pe­dagogicznej, po wielu porównaniach i przytaczanych wątpliwościach jakie  pozycjonowanie www wynikających z trudności wyczerpującego określenia składowych jego części stwierdza, że warunkiem powstania systemu oświaty w danym kraju jest ukształtowanie się systemu szkolnego. Analizując główne zadania reformy trzeba stwierdzić, że zmienia ona podstawowy wyznacznik systemu oświaty – system szkolny.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply