WIELOKULTUROWA DZIAŁALNOŚĆ

Wielokulturowa działalność biblioteczna powinna mieć komplek­sowy charakter: właściwie dobrany księgozbiór, odpowiednio przygoto­wany personel i usługi wykorzystujące różne formy pracy. Bardzo często jest ona ograniczona jedynie do gromadzenia i dostarczania piśmiennictwa w językach urzędowych na temat mniejszości lub literatury w językach mniejszości. Aczkolwiek częstokroć te księgozbiory są wartościowe, to bez osobistego zaangażowania personelu stają się pasywne i same z siebie nie tworzą dobiych relacji między ludźmi z różnych grup etnicznych i na­rodowych. Coraz powszechniejsze staje się zatrudnianie bibliotekarzy wywodzących się ze środowisk wieloetnicznych. Wówczas bibliotekarz taki nie tylko lepiej rozumie problemy, ośmiela czytelnika, ale często pełni rolę szeroko rozumianego pracownika socjalnego. Sama biblioteka jest wówczas nie tylko zbiornicą książek, ale żywą placówką kulturalną.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply