WŁĄCZENIE DO ORGANIZACJI

Biblioteki włączają się do organizacji festiwali kultury danego narodu, przygoto­wania wieczorów poezji narodowej, koncertów muzyki np. cerkiewnej czy żydowskiej, turniejów gawędziarzy czy konkursów wiedzy o da­nym regionie z uwzględnieniem wkładu poszczególnych grup do jego rozwoju. Czasem po prostu upowszechniają informację o etnicznych wydarzeniach np. o święcie kultury Łemków – Watrze, spotkaniach ze­społów cygańskich czy występach narodowych zespołów folklory­stycznych, a także informują o czasie emisji radiowych i telewizyjnych programów mniejszości etnicznych. Niesłychanie przydatna w pracy bibliotekarzy działających w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kul­turowo jest znajomość podstawowych czasopism wydawanych przez poszczególne grupy. Omawiają one codzienne problemy, zapoznają z od­bywającymi się imprezami, przypominają ważne dla danej grupy daty i wydarzenia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply