Z KSIĄŻKAMI NA CO DZIEŃ

Obcowanie na co dzień z książ­kami, które się samemu skompletowało i troska o nie rozwijają nie tylko uczuciowe przywiązanie do własnej biblioteki, ale także sprzyjają utrwalaniu nawyku częstego korzystania z niejKsiążka ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka – a więc i w życiu jednostki upośledzonej umysłowo, choć można spotkać się z opinią, że osobom z niesprawnością intelektualną czy z zaburzeniami psychicznymi (np. dzieciom autystycznym) czytanie nie jest w ogóle potrzebne. Badania prowadzone z tą grupą użytkowników zaprzeczają temu. Może ona bowiem stanowić czynnik samokształcenia i społecz­nego wychowania. Oddziaływanie książki na osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim jest wielostronne.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply