ZAPOZNANIE Z TREŚCIĄ

Zapoznanie się z ich treścią może być przydatne do nawiązania współpracy z poszczególnymi grupami, stworzenia atmos­fery życzliwości i zrozumienia. Wzbogaci to także spektrum usług oferowanych przez bibliotekę.Jedną z metod pracy możliwych do wykorzystania przez biblioteki w środowiskach wielokulturowych i wielonarodowościowych jest biblioterapia, zwłaszcza jej specjalna forma biblioterapia etniczna. Biblioterapia etniczna obejmuje dwa podstawowe zespoły działań adresowanych do:poszczególnych grup etnicznych,całej społeczności, w której żyją różne grupy narodowościowe.W pierwszej z wymienionych grup biblioterapia poprzez właściwie dobraną literaturę może pomóc w redukcji czy minimalizacji zachowań patologicznych i zaburzeń emocjonalno-behawioralnych mających swą etiologię w pochodzeniu etnicznym, w przekonaniu o swojej „inności”. Książka w swej terapeutycznej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply