ZNAJOMOŚĆ WŁASNEGO JĘZYKA

Doskonalenie znajomości własnego języka służy wychodzeniu ze społecznej „za­ściankowości”, budowaniu wzajemnego zrozumienia i przeciwdziała­niu ksenofobii. Popularyzowanie języka danej grupy etnicznej czy narodowościowej, umożliwienie nauczania etnojęzycznego służy zapobieganiu powstawania u dzieci niekorzystnej sytuacji psycholo­gicznej i intelektualnej, w jakiej mogą się znaleźć, gdy przy słabej znajomości języka polskiego, trafią do szkoły, w której faworyzowane są zachowania językowe, zgodne z normami języka narodowego i gdy nie uwzględnia się specyfiki kulturowej danej grupy. Nauczanie w etno- języku daje gwarancję lepszego kontaktu nauczyciela z dzieckiem, pozwala dziecku łatwiej pokonać bariery, które pojawią się na jego drodze. W konsekwencji będzie to służyło akceptacji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply