ŻYCIE CODZIENNE SZKOŁY

Życie codzienne szkoły, praktyka pedagogiczna zweryfikowały poglądy „maksymalistów”. Przy pełnej akceptacji audiowizji i jej dużego znaczenia dla procesu nauczania środki audiowizualne istnieją nie zamiast tekstu, podręcznika, książki, ale istnieją obok. Kamera wideo, nagrania CD, film, etc. wspomagają podręcznik, tekst literacki, popularnonaukowy, encyklopedię, słownik, atlas, czyli te dokumenty, które bibliologia określa jako graficzne. Okres multimedialny w edukacji rozpoczął się w latach siedemdzie­siątych na Zachodzie i kilka lat później w Polsce. Trwa on do chwili obecnej, a jeśli wierzyć strategom marketingu z przemysłu elektro­nicznego to lata dziesiąte nowego stulecia będą także latami multime­diów. Charakteryzując ten okres – na początku należy założyć, że ro­zumiemy o czym mówimy. Czyli co to są te multimedia? Zbyt wielu ludzi nadaje temu pojęciu zbyt wiele znaczeń.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply